22/7 Kommisjonen Jens Stoltenberg lederskap og ansvar

Kommisjonen har beskrevet virkeligheten slik den var 22/7. Alle aksepterer beskrivelsen. Regjeringen sviktet det norske fellesskapet ved ikke å sikre borgeres liv. På et dypere nivå enn partipolitisk lojalitet, har regjeringens medlemmer mistet borgernes tillit. Borgerne gir fra seg myndighet til noen som skal ta ansvaret for helheten. Når disse personene ikke evner å ta vare på selve kjerneoppdraget de har fått fra sin borgerne damper tilliten bort  av seg selv. Slik er prosessen i grupper av mennesker, hva enten de er store eller små.

For at sår skal fortsettes å leges må statsministeren ”knele ned foran borgerne” og be om unnskyldning, ikke fra et intellektuelt ståsted, men fra hjertet. Dette er den nødvendige botshandlingen som må til for at den norske ”helheten” skal komme videre. Da tar den personen som innehar rollen som statsminister  ansvar for å lege de samfunnsmessige sårene, slik de kommer til uttrykk gjennom mange forskjellige stemmer, personer, former og kanaler.

Willy Brandt, i rollen som forbundskansler, demonstrerte den legende effekten av at den som har ansvaret for helheten ”kneler ned” og ber ofrene om unnskyldning for det som i dette tilfelle den tyske nasjon hadde gjort mot polakker og jøder. Dette skjedde under et statsbesøk til Polen tidlig på 70-tallet. Bildet av den knelende kansleren foran et monument over ofrene fra annen verdenskrig, gikk verden over.

Slik leges tilliten mellom lederen og borgerne. Personen som innehar rollen hvor ansvaret for helheten er samlet, vil da gi denne rollen en ny dimensjon og verdighet. Det vil da bli satt en historisk presedens, og personen vil vise at vedkommende ikke lenger setter sitt eget bevisste eller ubevisste behov for å redde egen makt og ære foran sitt ansvar for å lege dype samfunnsmessige sår og traumer. Slik kan Jens Stoltenberg igjen  ta ansvaret for helheten, ikke på saksnivå, men på det menneskelige nivå.

Da vil Jens Stoltenberg ha videreført den legende prosessen han startet 22/7-11. Han vil gå over i historien som en person som i dypet av sin sjel hentet styrke til å legge en ny dimensjon til rollen som statsminister i Norge. Ansvar tillagt denne rollen vil få et nytt innhold. Med verdighet vil han kunne legge ned sitt oppdrag og støtte de som skal føre nasjonen videre.

Arbeiderpartiet – som gruppe –  vil ha vist at i dens rekker vokser det frem mennesker med en dypere forståelse av at samfunnsmessig ansvar ikke bare gjelder å ta ansvar for saker som gavner en større helhet, men like mye å ta ansvar for samfunnsmessige sår og traumer. Da vil personen Jens Stoltenberg og den gruppen han springer ut av, ha vist  at de har forstått Kommisjonens budskap, – det handlet om kultur, ledelse og holdninger. De vil da ha tatt det første og helt avgjørende skrittet i forhold til kommisjonens anbefalinger om å endre kulturen, bedre lederskapet og forandre holdningene i toppledelsen av statsadministrasjonen.