Kinesisk fredsprisvinner, norsk varsler og utrygge ledere del I

Utdelingen av fredsprisen i år har utløst mange tanker og følelser. De berørtes handlinger og utsagn blir spennende å følge. Det mest spennende for meg er å se og lære i forhold til hvordan de menneskelige kreftene utfolder seg på den globale scenen. Tilsynelatende er det som skjer der langt fra vår egen hverdag og arbeidsplass. Dette er imidlertid bare tilsynelatende for de samme kreftene og adferdsmønstrene utfolder seg også på våre hjemlige arbeidsplasser.

På globalt nivå betegnes fredsprisvinneren som fredsforkjemper. Han har påpekt noen alvorlige mangler ved det menneskelige fellesskapet han er en del av. Lederne for dette fellesskapet føler seg truet, blir såret over å bli hengt ut og har behov for å markere sin makt og styrke istedenfor å gjøre noe med det som Liu Xiaobo påpeker. I kinesisk sammenheng er han en kriminell. Norge skal straffes for å sette hele verdens søkelys på det fredsprisvinneren påpeker. Det bidrar så til debatt i det norske samfunnet om tildelingen var riktig eller ikke.

Slik utløser en fredspris reaksjoner som det er viktig å lære noe av fordi de samme adferdsmønstrene også går igjen på våre hjemlige arbeidsplasser og i våre egne organisasjoner.  Da er ikke personene fredsforkjempere men varslere. For å beskytte disse har Norge opprettet en egen lovgivning. Den eneste grunnen til det er at norske ledere og organisasjoner har samme valensen som kinesiske ledere når noen påpeker at ting ikke er som de skal være i deres egen andedam.

Hos oss heter det da at vedkommende har sin egen agenda, ikke er lojal eller har andre mørke hensikter blant de som blir berørt av organisasjonens reaksjon på varsling, mens andre fremhever vedkommende som modig, har integritet og bidrar med noe viktig. Debatten går så med hovedfokus på personen.

Hva så med det som vedkommende påpeker? Det forsvinner ut bakdøren og blir ofte glemt. Hvor har vi våre egne ”kinesiske ledere” og ”fredsforkjempere” og hvordan agerer vi i vårt hjemlige miljø. Følg med i prosessene fremover og se hva du kan lære om deg selv og din egen arbeidsplass.