Konflikter, lederskap og Hardangerfjorden

Statsministeren har skaffet seg en time out. Det som blir spennende nå er å se hva mandatet til de uavhengige inneholder, hvem er så disse uavhengige og hva blir deres konklusjoner. Kanskje er det noen uavhengige som skal skrive mandatet og deretter skal noen andre uavhengige oppnevne de uavhengige. Det må være lov å spørre seg  hva skjer i departementet og regjeringen?

Hvilke tanker og følelser har alle de som har vært med å jobbet med denne saken etter regjeringens/statsrådens beslutning? DE har min sympati, men mitt spørsmål er likefullt om de evner å bruke dagens situasjon til å lære noe om seg selv og måten de har arbeidet med saken på. Da vil det skje en utvikling i de miljøene som har bidradd til alt forarbeide. VG netts referat fra pressekonferansen 10.august er i denne sammenheng interessant.

Det eneste jeg kan bidra med er at demokratiet gir oss en arena hvor kampene kan stå uten at liv går tapt, og ikke minst er denne arenaen avslørende når pressen fortsetter å gjøre jobben sin, — men vakkert er det ikke!!. En gammeldags holmgang var en måte å håndtere konflikter og lederskap på som i alle fall hadde noe heroisk over seg.