Navasete, lederskap og skattepenger

Når Liv Signe Navasete velger å skaffe seg større innsikt om hvilke følelser og krefter som påvirker henne, står hun på faglig trygg grunn.

I perioden fra 1946 til 1950 arbeidet Dr. W.R.Bion, psykiater og for øvrig en høyt dekorert offiser, ved Tavistock Institute of Human Relations i London. Han var opptatt av problemstillinger som skulle fremme individers helse og organisasjoners effektivitet, og  var et medlem av det som senere ble kalt ”The Tavistock group”. De gjorde sin banebrytende forskning på gruppedynamikk og deres konklusjoner fikk siden stor innflytelse på tenkning omkring gruppers adferd. Spesielt gjelder det konklusjonen om hva undertrykte følelser hos det enkelte medlem av et team gjør med teamets effektivt. Konflikter er » ektefødte barn» av undertrykte tanker og følelser. Det var gjennom å studere familier, grupper, organisasjoner og samfunn at ”The Tavistock group” kom til sine banebrytende resultater.

Det er prisverdig at Navasete bruker tid og penger på å skaffe seg innsikt om egne tanker og følelser og hvordan disse påvirker henne både som leder og menneske. Det er å vise lederskap. Det hadde vært bra om flere samfunnstopper og PR-eksperter hadde hatt mot til å utforske seg selv. Alle ville ha vunnet på det.

Den sammensausing av insinuasjoner og billige poenger, som VG-nett lar PR-ekspert Jarle Aabø servere 19. juli d.å., oppstår antagelig i kjølevannet av manglende kompetanse. Kanskje Bion’s bok ”Experiences in groups” kunne vært nyttig sommerlektyre.

Til Liv Signe Navasete og hennes samtalepartner vil jeg bare si at det er ingen grunn til å gjemme seg, bortforklare eller unnskylde. La statsråden få den støtte som ligger i at fellesskapet betaler regningen.