Statsministerrollen og Jens Stoltenberg

Under kontroll- og konstitusjonskomiteens siste høringsdag 26. november begrunnet statsministeren hva som skjedde 22. juli 2011 med at ”alt henger  sammen med alt annet”

Han bekrefter derved at det var helheten innenfor beredskap og sikkerhet i statsadministrasjonen og politietaten som ikke fungerte frem til og under den tragiske hendelsen.

En rolle knytter ansvar for rollens hovedoppgave, mål og rammer til en person.  I dette tilfellet er rollen statsminister knyttet til personen Jens Stoltenberg. Hovedoppgaven, hva gjelder sikkerhet og beredskap, var og er å beskytte oss andre mot vold og terror.

Gjørv kommisjonen har beskrevet hva som skjedde da statsadministrasjonen og politietaten ble satt på den mest grusomme testen. At det ikke fungerte på en del avgjørende punkter er  statsministerens ansvar og annerledes kan det ikke være. La oss som levere i dette lande slippe å bli utsatt for uklarhetens forvirende utsagn om at når alt henger sammen med alt annet er det å ta ansvar for hendelsene å fortsette i rollen for å rette opp det gale og skeive.

Sundt bondevett tilsier at personen som innehadde rollen på samme tid er og var en del av problemet og en del av løsningen. Det som nå skjer er å ikke vise statsministerrollen den respekt som rollen har krav på.