Hvorfor er boken viktig?

”Boken forteller hvordan samspill utvikles og konkurransekraft oppstår. På en engasjerende måte forteller forfatteren historier om hvordan slike prosesser krever mot, vilje og utholdenhet. Jeg gjorde meg mange viktige refleksjoner. Har ledere mot til å frigjøre organisasjonens potensiale? Dette er en lærerik bok.”

Bård Mikkelsen, tidligere konsernsjef Statkraft AS

————————-

Bedriftskulturen spiser mål og strategier til frokost

I historier fra virkeligheten skildres sammenhengen mellom organisasjonskultur og bunnlinjen. Det er noe ufravikelig med den fysiske verden av byggeplasser, fabrikker, IKT-programvare,  oljeplattformer etc. Denne verden er et megaspeil for ledere og medarbeidere.  Nådeløst  avslører den hva som EGENTLIG skjer mellom mennesker når de skal skape noe håndfast der ute i realitetenes verden.

Rør på en byggeplass forteller om et salig rør blant  sjefer og formenn. Blir det mye vrakgods i produksjonen, tyder alt på sløsing av menneskelig kompetanse og engasjement. Disse sammenhengene gjelder like mye for kong Salomo som for Jørgen Hattemaker. Stortingspresidenter er intet unntak.  

Den fysiske verden blottstiller enkeltindivider og organisasjoners måte å tenke på. Bedriftskulturen avkles. Cashflow og økonomi handler om  organisasjonskultur, tankemåte og atferdsmønstre, ikke om tall, analyser og regneark.

————————-

Har du ikke muligheten til å oppleve forfatteren skal du alle fall sørge for å lese boken

Lene Hammeren, logistics manager Mapai AS

ERROR: There is no book with ID beaware-fanden

 

Del 1 Når fanden er løs

Del 1 handler om bedrifter, organisasjoner og team som ødela for seg selv. Det velfungerende team er kun et potensiale. Det kommer ikke av seg selv. For å kunne utvikle det velfungerende må man forstå det selvødeleggende. Menneskekunnskap blir avgjørende.

1  Konflikt og maktkamp

Hvordan fortoner livet seg på jobben når kamp og konflikt blir det som gir hverdagen innhold og mening?

2  Små team, intense øyeblikk og dramatiske konsekvenser

I historienes drama kommer essensen av bokens budskap til uttrykk. Tre historier skildrer hvor sårbare vi sammen kan bli når vi i fellesskap fortaper oss i våre ubevisste tanker og følelser. Plutselig blir gruppers atferd komplett uforståelig, og spørsmålet: ”hvordan kunne det skje?” blir for alltid hengende ved slike hendelser.

3  Tanker og følelser

Tanker og følelser er kultur og holdningers byggeklosser. Mens hverdagens oppgaver løses, vekker ledere og medarbeidere tanker og følelser i hverandre. Hvor kommer de fra? Skal gruppers atferd kunne forstås, må menneskelige reaksjoner kunne leses.

4  Selvødeleggende team

Angst og usikkerhet er følelser som vekkes når situasjoner ansees å være truende. Som barn av disse følelsene oppstår antakelser og fantasier. I et menneskelig fellesskap sprer de seg som ild i tørt gress. Intuitivt sluttes så rekkene. Ubevisst oppstår overlevelsesstrategier. Hvilken form tar de, og hva ønsker teamets medlemmer egentlig å overleve?

5  Menneskesyn, illustrasjoner og begreper

Kapitlet er et bakteppe for bokens historier og refleksjoner. Her beskrives metoder og strukturer som går igjen i mine refleksjoner. 

6  Den globale finansbransjens kollaps i 2008

Historien viser hvordan drivkreftene i fortellingene fra de foregående kapitlene kan skaleres opp på globalt nivå.

 7  Folk og røvere i Panama City

Historien handler om hvordan en hendelse i et fjerntliggende land påvirket en konsernleder.

 8  En fandens avledningsmanøver

Her skildres hvordan en presset konsernledelse grep til en avslørende beslutning for å redde seg ut av en håpløs situasjon.

9  Mobbing og syndebukker

Kapitlet omhandler den funksjonen mobbing og syndebukkmentalitet har i situasjoner hvor bedrifter og organisasjoner begynner å ødelegge for seg selv.

 

 

 

Del 2  Klarhet

I denne delen av boken skildrer jeg hvordan øyeblikkenes potensiale for det velfungerende virkeliggjøres og ivaretas. Øyeblikkets handlinger  og beslutninger helliggjør våre mål og ikke omvendt. Øyeblikket er og blir klarhetens mulighet.

 10  Arena for utvikling av velfungerende team

Kapitlet beskriver fremgangsmåter og atferdsmønstre som erfaringsmessig skaper et velfungerende team.

11  Klarhet og velfungerende øyeblikk i hverdagen 

Her gjengis to korte episoder jeg selv har erfart fra en vanlig dag på jobben. Mens de involverte var fortapt i sine egne tanker og følelser, fikk de hjelp til å gå fra forvirring til klarhet. Kanskje kjenner leseren seg igjen.

12  Hvordan skape klarhet i en leders kaotiske hverdag

Fusjonsgevinster uteblir ofte. Initiativtakerne overraskes igjen og igjen. Årsaker skildres i dette og neste kapitel. Her får daglig leder hjelp til å se hva han blir utsatt for. I neste kapitel skildres hvordan en splittet gruppe av mennesker kan «fusjoneres». 

13  Fra selvødeleggende til velfungerende team

Historien fra kapitel 12 fortsetter. I dette kapitlet skildres hvordan avgjørende fusjonsgevinster kan hentes fram. Menneskene må fusjoneres, ikke bare logoer, regnskapssystemer, prislister, IT-systemer, organisasjonsstruktur, navn og vedtekter.

14  Personkonflikt i ledelsen

Historiens budskap er at ledere og medarbeidere trenger å tenke samarbeid og ikke konflikt når gnisninger oppstår. Den viser hvordan en konflikt starter med en skjebnesvanger avsporing for deretter å vise hva som skal til for å snu det hele til et samarbeid.

15  Organisatoriske utfordringers gjenstridighet

Budskapet er tosidig. Hvorfor dukker de samme organisatoriske utfordringene opp, og hvordan kan en daglig leders erfaringer fra en side av vedkommendes liv benyttes for å forklare ham hva som skjer på en helt annen front? Hvordan kan innsikt om tangoens mysterier bli en døråpner til uforklarlige hendelser i en produksjonsbedrift?

16  Samtidig drift, omstilling og utvikling – menneskelige utfordringer

Her tas en av vår samtids største utfordringer opp. Den beskrives i form av en liten IT- bedrifts kamp for å overleve.

17  Samtidig drift, omstilling og utvikling – forretningsmessige utfordringer

Historien fra kapitel 16 fortsetter i dette kapitlet. Her beskrives en måte å forene menneskelige og forretningsmessige utfordringer på. DET AVGJØRENDE SLAGET STÅR OM HVORDAN LÆRE Å LÆRE FORTERE ENN KONKURRENTENE.

Gunhild S. Braathen, CFO Norges Taxi AS

«Har lest boka. Leste den nærmest i ett.
Ga meg mange nye refleksjoner.
Og for et temperament du fremviser med skrivestilen din! Du må skrive mer. 
«

Tarjei Gilbrant, Managing Director Linkpulse AS– a Plista company

«Er du også lei ledelsesbøker med enkle oppskrifter på hvordan lykkes? Kjøp denne boken. Forfatteren kombinerer fengslende historier med refleksjoner om hvordan vi mennesker fungerer sammen. Bokens gjenkjennelige historier starter prosesser i den som tør å åpne seg. Slik oppstår innsikt som er avgjørende i alle livets sammenheng.»

Lene Hammeren, Logistics Manager Mapei AS

«Utsatt for forfatterens kloke refleksjoner er Fanden like harmløs som troll i solskinn. Aha-opplevelsene triller inn på rekke og rad hva enten eksemplene, som understøtter teorien, er fra antikkens tid, nær fortid eller dagsaktuelle situasjoner. Selvopplevde hendelser gir forfatteren stor troverdighet.
 
Boken navigerer leseren mot suksess ved å understøtte faglig kompetanse med den aller viktigste ressursen – menneskene bak beslutningene. Har du ikke muligheten til å oppleve forfatteren skal du i alle fall sørge for å lese boken.
«

Ole Petter F. Bernhus, daglig leder, Debio

«Ikke visste jeg som ung leder at det kunne trenes på samarbeid. Denne boken gir en oversikt over verktøy og metoder. I dag er de en naturlig del av min væremåte.»

Øivind Rastad, tidligere personaldirektør i DNB NOR

«Vi har alle opplevd hvordan vi kan rote ting til for hverandre på jobben.  Denne boken beskriver situasjoner og prosesser hvor avsporede team finner vinnersporet tilbake. Les og lær!»

Ståle Dokken, spesialrådgiver for LO s ledelse

«Denne boken borrer i årsaker til destruktive handlingsmønstre i hverdagen. Forfatteren makter å vise hvordan tilstander i våre indre liv er direkte avgjørende for virksomheters eksistens. Fruktbare alternativer tilbys. Dette er verdifull innsikt som trengs i dagens stressede arbeids- og samfunnsliv. Derfor håper jeg boken når fram til mange.»

Thomes Trømborgdaglig leder NRV – NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS

«Gjennom egne erfaringer forteller forfatteren hvor vanskelig det kan være å finne riktig fokus i håpløse situasjoner hvor alt er i spill og ingen tilsynelatende har kontroll. Historiene er beskrivende og løsningene kanskje banale. Bakom ligger imidlertid mye erfaring og kløkt. Dette er interessant lesning. «

Elias McQuadeklinisk- og organisasjonspsykolog

«I boken skildres dypdykk i det menneskelige sinn, hvor destruktive krefter synliggjøres med ærlighet, klarhet, sensitivitet og respekt. Historier fra forfatterens arbeidsliv og konsulentvirksomhet viser behovet for å tenke nytt om samarbeid mellom mennesker. Relevante psykologiske teorier kobles til organisasjoners hverdag på en meget overbevisende måte. Boken bygger bro over kløften mellom menneskets lengsel etter mening og dansen rundt gullkalven.
«

Få økt innsikt om bokens budskap og egne utfordringer

Det holdes kortere og lengre workshoper om bokens temaer. Større og mindre grupper kan melde seg på. Ledergrupper og styrer kan få bearbeidet sine aktuelle utfordringer. Lunsjmøter og foredrag tilbys. Skreddersydde løsninger rigges opp.